Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556057-5259

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 765 137 Revenue Up 595 537 Revenue Up
Finansiella kostnader: 3 097 Revenue Up 2 161 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 26 256 Revenue Up 23 246 Revenue Up
Balansomslutning: 329 461 Revenue Up 322 230 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 278 335 Revenue Up 272 689 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 224 475 Revenue Down 225 978 Revenue Up
Justerat eget kapital: 89 985 Revenue Up 84 712 Revenue Up
Aktiekapital: 5 720 5 720
Antal anställda: 320 Revenue Up 284 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 27,3% Revenue Up 26,3% Revenue Down
Omsättning per anställd: 2 391 Revenue Up 2 097 Revenue Up
Lönsamhet: 3,4% Revenue Down 3,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 29,2% Revenue Up 27,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 124,0% Revenue Up 120,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,9% Revenue Up 7,9% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 765 137
Finansiella kostnader: 3 097
Resultat efter finansnetto: 26 256
Balansomslutning: 329 461
Omsättningstillgångar: 278 335
Kortfristiga skulder: 224 475
Justerat eget kapital: 89 985
Aktiekapital: 5 720
Antal anställda: 320

Nyckeltal

Soliditet: 27,3%
Omsättning per anställd: 2 391
Lönsamhet: 3,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 29,2%
Balanslikviditet: 124,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,9%