Webbpolicy

Riktlinjerna i CMPartner AB:s webbpolicy gäller för samtliga av företagets webbsidor. Vad som gäller för utgivningsbevis, upphovsrätt, personuppgifter och cookies kan du ta del av nedan.

Utgivningsbevis

CMPartner AB innehar utgivningsbevis utfärdat av Radio- och TV-verket. Utgivningsbeviset innebär att vi lyder under yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagsskyddet innebär att utgivningen inte kan censureras av någon utomstående, att vi har källskydd och att delar av personuppgiftslagen inte är tillämpliga.

För mer detaljerad information, se Radio- och TV-verkets webbplats.

Upphovsrätt

CMPartner AB innehar, om inte annat anges, upphovsrätten till allt material på företagets webbplatser. Materialet får emellertid kopieras och distribueras till tredje part för enskilt bruk under förutsättning att CMPartner AB anges som källa på kopian av materialet och med bifogande av detta copyrightmeddelande.

Ovan nämnda rätt att använda material från webbplatserna inkluderar inte rätten att infoga materialet i annan publikation eller annat verk, oavsett medieform. Material från webbplatserna får under inga omständigheter användas, kopieras eller distribueras i något kommersiellt syfte.

Webbplatserna är enbart avsedda för information. Upplysningarna som finns på sajterna är av generell karaktär och får inte utgöra enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att sajterna ska vara korrekta, kompletta och uppdaterade. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att CMPartner AB inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad.

Informationshämtning eller filnedladdning som görs från CMPartner AB webbplatser eller någon annan vidarelänkad webbplats sker på eget ansvar och på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell skada eller åverkan på datasystem till följd av nedladdning från dessa webbplatser.

© 2017 CMPartner AB

Personuppgifter

CMPartner AB:

  • är personuppgiftsansvarig och behandlar namnuppgifter på befattningshavare i företag anslutna till Nordicnet och Largestcompanies.
  • kontaktar årligen samtliga bolag i databasen via frågeblanketter eller webbformulär för att kvalitetssäkra information och uppdatera namnen på befattningshavare.
  • har ett registrerat personuppgiftsombud hos Datainspektionen.
  • behandlar ej integritetskänsliga personuppgifter.
  • korrigerar omedelbart eventuella felaktiga uppgifter och tar bort uppgifter på befattningshavare som ej önskar medverka.

Personuppgifterna i databasen är copyrightskyddade. Vi kräver därmed att utskick med namn på befattningshavare inhämtade från CMPartner AB ska ange källa.

Cookies

Vi använder cookies på både Nordicnet och Largestcompanies. En cookie är en liten textfil som lagras i besökarens dator. Den identifierar besökarens webbläsare och gör att sajterna laddas snabbare, navigeringen underlättas och användarnamn och språkinställningar sparas. En cookie identifierar inte användaren personligen.

Temporära cookies, som försvinner när webbläsaren stängs, används för att hantera inloggning, sökning i databasen och visning av annonser.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av dem genom att ändra i webbläsarens inställningar. Observera att sajterna då inte kommer att fungera korrekt.

Kontakta oss för mer info