Exportera

Grand Micro Electronics Sweden AB

Grand Micro Electronics Sweden AB
Moa Martinsons Gata 17
SE-632 28 Eskilstuna
Kommun: Eskilstuna
Län: Södermanlands län

Verksamhet

Global distribution av elektronikkomponenter med tillbehör för både den civila och militära elektronikindustrin.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556827-1646
Momsreg.nr (VAT):SE556827164601
Etableringsår:2010
Dotterbolag till:Grand Micro Electronics Inc
Omsättning (×1000) SEK:45 459
Antal anställda:1

Beslutsfattare

Verkställande direktör:Satu Gemmel
Försäljning: Access krävs
Teknik: Access krävs
Inköp: Access krävs

Försäljningskontor

Sverige, Eskilstuna +46 (0)70-5360078 satu@grandmicroelectronics.com

Sverige, Täby + 46 (0)8 792 61 70 info@masterelectronic.se

USA, Boca Raton +1 561 859 0720 jaana@grandmicroelectronics.com

Produkter och tjänster

AC/AC-omvandlare

Accelerometrar

AC/DC-omvandlare

Adaptrar

A/D-omvandlare

Aktiva filter

Aluminiumelektrolytkondensatorer

Analoga kretsar

Analoga matriser

Analog/logaritmomvandlare

Analog/pneumatikomvandlare

Analog/pulsomvandlare

Anpassningstransformatorer

Antenner

Antennfilter

Antennmaster

Antennsystem

Apparatuttag

Audiokontakter

Audiokretsar

Automatsäkringar

Avkopplingskondensatorer

Avståndsreläer

Avstämningskondensatorer

Avstämningsspolar

Avstörningsferriter

Avstörningskondensatorer

Bandpassfilter

Bandspärrfilter

Batterihållare

Batteriklämmor

Batterikontakter

Batterikopplingar

BCD/HEX-omkopplare

Belastningsmotstånd

Beröringsfria brytare

Bilantennkontakter

Bildskärmar

Bilelektronik

Bilsäkringar

Bimetallbrytare

Bimetalltermostater

Bipolära transistorer

Bladreläer

Blandardioder

Blinkreläer

Blixtledare

Branddetektorer

Brandlarm

Brandskydd för datorer

Bruksblandare

Brytarkretsar

Buffertminnen för skrivare

Buntband

Cellbaserade kretsar

Centrifugalkopplingar

Chassikontakter

Chipkondensatorer

Cirkulatorer

D/A-omvandlare

Dataminnen

DC/AC-omvandlare

DC/DC-omvandlare

Dekadmotstånd

Delningsfilter

Demodulatorkretsar

Differentialreläer

Differentialtransformatorer

Digitala displayer

Digitala kretsar

Digitala signalprocessorer

Diodhållare

Diodkapslar

Diodtyristorer

DIP-brytare

Displayer

Displayer för fordon

Displayer, halvledare

Dolby brusreduktionskretsar

Drivkretsar

Drosslar

D-subkontakter

Effektbrytare

Effektmoduler

Effektmotstånd

Effektreläer

Effekttransistorer

Elektriska givare

Elektrofilter

Elektrokemiska reläer

Elektrolytkondensatorer

Elektromagneter

Elektromekaniska komponenter

Elektronikkapslingar

Elektronikkomponenter

Elektroniska sumrar

Elektrooptik

Elinstallationsmateriel

Elmanöverdon

EMC-filter

EMC-teknik

EMI-filter

Enkelreläer

Enpoliga kontakter

Europakontakter

Expanderad polystyrenfilm

Fasbrytare

Fasta motstånd

Fasvändare

Felströmsreläer

Ferriter

Ferritkärnor

Fiberkontakter

Fiberoptik

Fiberoptiska inspektionsverktyg

Fiberoptiska kopplare

Fiberoptiska reläer

Fiberoptiska uttag

Fiberverktyg

Filmkondensatorer

Filterdrosslar

Finsäkringar

Fjärrkontrollkretsar

Flamsäkra motstånd

Flash EPROM

Flatkabelkontakter

Flatstiftskontakter

Flerpoliga kontakter

Flexkontakter

Fokuseringsspolar

Fotocellreläer

Fotodioder

Fototransistorer

Frekvensfilter

Frekvensmultiplikatorer

Frekvensomformare

Frekvensomvandlare

Frekvens-spänningsomvandlare

Fristående nätaggregat

Funktionsgeneratorkretsar

Funktionskretsar

Fälteffekttransistorer

Färgdekoderkretsar

Fördelningsdosor

Fördröjningsledningar

Fördröjningsledningar, halvledare

Fördröjningsreläer

Gaffellänkar

Gasdetektorer

Genomföringskondensatorer

Germaniumdioder

Germaniumtransistorer

Glaskondensatorer

Glasrörssäkringar

Glimlampor

Glimmerkondensatorer

Grafikprocessorer

Grindmatriser

Gruppcentraler

Gränslägesbrytare

Gränssnittskretsar

Gunndioder

Hall-effektkomponenter

Halvledardioder

Halvledare

Halvledarkomponenter

Halvledarlikriktare

Halvledarreläer

Halvledarsäkringar

Hermetiska kondensatorer

Hermetiska kontakter

Hermetiskt kapslade reläer

Hjälpreläer

Hybridkretsar

Hållkretsar

Högfrekvensdrosslar

Högfrekvenskomponenter

Högfrekvenskretsar

Högfrekvensmotstånd

Högfrekvensreläer

Högkapacitetskondensatorer

Högohmsmotstånd

Högpassfilter

Högspänningsdioder

Högspänningskondensatorer

Högspänningskontakter

Högspänningsmotstånd

Högspänningsreläer

Högspänningssäkringar

Högspänningstransformatorer

Högtalarkontakter

IC-hållare

IGBT-transistorer

Impattdioder

Impulsreläer

Inbyggda nätaggregat

In-circuitemulatorer

Indikeringslampor

Induktansspolar

Induktiva komponenter

Induktorer

Industriella switchar

Industrireläer

Infraröddetektorer

Infraröddioder

Infrarödstrålare

Infrarödtransistorer

Ingångstransformatorer

Instrumentbrädeelektronik för fordon

Integrerade kretsar

I/P-omvandlare

Isolationskretsar

Isolationstransformatorer

Isolatorer

Isolatorer för mikrovågsutrustning

Jordade starkströmskontakter

Jordade starkströmskontakter med filter

Kabelförbindningar

Kabelförskruvningar

Kabelhållare

Kabelkanaler

Kabelklämmor

Kabelskor

Kabelverktyg

Kapacitansdioder

Keramiska kondensatorer

Keramiska spolformar

Keramiska säkringar

Kiseldioder

Kiselkarbid

Klockkristaller

Klockoscillatorer

Klämbara kontakter

Knivsäkringar

Koaxialkontakter

Koaxialreläer

Kodgivare

Kolmotstånd

Kolpotentiometrar

Kommunikationskretsar

Komparatorer

Komparatorkretsar

Komponenthållare

Kondensatorer

Konstantströmsdioder

Kontaktdon

Kontakter för apparatanslutning

Kontakter för tryckta kretsar

Kontaktorer

Kontaktpaneler

Kontaktskenor

Kontaktskydd

Kontaktstift

Kontrollreläer

Kopplingar

Kopplingsklämmor

Kopplingsplintar

Kortslutningsbyglar

Kortvågsdrosslar

Kraftbegränsare

Kraftdioder

Kraftdonskontakter

Kraftlogik

Kretsar

Kretskort

Kretskortsbrytare

Kretskortsfixturer

Kretskortsklämmor

Kretskortskontakter

Kretskortsreläer

Kretskortsskenor

Kretskortstransformatorer

Kristaller

Kristallhållare

Kristalloscillatorer

Krokodilklämmor

Krymphylsor

Krympslang

Kylelement

Kylelement, halvledare

Kylflänsar

Laboratoriehylsor

Laboratorieproppar

Lamphållare

Laserdioder

Lastfrånskiljare

Lavindioder

LCD-displayer

LCD-skärmar

LC-oscillatorer

LED-belysning

LED-lampor

Likriktarbryggor

Likriktardioder

Likriktare

Likriktartransformatorer

Likspänningsaggregat

Likströmsförsörjning

Linjetransformatorer

Linjära nätaggregat

Ljusberoende motstånd

Ljusledare för lysdioder

Ljusreläer

Logikkretsar

Luftkondensatorer

Lysdioddisplayer, 7-segment

Lysdioder

Lysdiodhållare

Lågfrekvensdrosslar

Lågfrekvenskretsar

Lågfrekventa förstärkarkretsar

Lågfrekventa kraftförstärkarkretsar

Lågläckande dioder

Lågpassfilter

Låsbara brytare

Läs- och skrivminnen

Läsgafflar

Läsminnen

Magnetbrytare

Manöverreläer

Matarkabelkontakter

Materialsatser

Mellanfrekvensfilter

Mellanfrekvenskretsar

Mellanfrekvenstransformatorer

Membranomkopplare

Membrantangentbord

Membrantryckknappar

Metallfilmsmotstånd

Metalliserade polyesterkondensatorer

Mikrobrytare

Mikrofonkontakter

Mikrofontransformatorer

Mikrokontakter

Mikroprocessorer

Mikrostyrkretsar

Mikrovågar

Mikrovågsantenner

Mikrovågsdämpare

Mikrovågsfilter

Mikrovågshalvledare

Mikrovågskomponenter

Mikrovågsomkopplare

Mikrovågsoscillatorer

Mikrovågstransformatorer

Mikrovågstransistorer

Mikrovågsutrustning

Militärspecifierade kontakter

Miniatyrkopplingar

Miniatyromkopplare

Miniatyrreläer

Miniatyrsäkringar

Minnesmoduler

Minnesutbyggnad för skrivare

Mixerförstärkare

Modemkretsar

Modularkontakter

Modulationskretsar

Modulatorer

Monteringsdetaljer för lysdioder

Monteringsdioder

Monteringshållare

Monteringstillbehör för transistorer

Motordrivkretsar

Motorer

Motorhastighetskontrollkretsar

Motorskyddsbrytare

Motorutrustning

Motstånd

Motståndsmaterial

Motståndsnätverk

Motståndstrimmer

Multiplexerkretsar

Multiplicerarkretsar

Mättransformatorer

Mönsterkort

Mönsterkortsomkopplare

Nivåbrytare

Nollspänningsbrytarkretsar

Nollspänningskontrollkretsar

Nyckelbrytare

Nätavstörningsfilter

Nätbrytare

Nättransformatorer

Ojordade starkströmskontakter

Oljefyllda kondensatorer

Omkopplare med teckenfönster

Operationsförstärkare

Optiska givare

Optiska komponenter

Optoelektronik

Optohalvledare

Optohalvledare, alfanumeriska displayer

Optokopplare

Oscillatorer

Oscillatorkretsar

PAL-kretsar

Papperskondensatorer

Parallellmotstånd

Pekskärmar

Periferkretsar till mikroprocessorer

Piezoelektriska kristaller

Piezoelektriska material

Piezosumrar

PIN-dioder

Plastfilmskondensatorer

Polklämmor

Polskruvar

Polyesterkondensatorer

Polykarbonatkondensatorer

Polypropenkondensatorer

Potentiometrar

Power-MOS-transistorer

Precisionsmotstånd

Precisionspotentiometrar

Processorkristaller

Programmerbara grindmatriser

Programmerbara logiska kretsar

Prototyper

Pulsbreddsmodkretsar

Pulsoscillatorer

Pulstransformatorer

Radiofrekvensförstärkare

Radioförstärkarkretsar

Radiokristaller

Radklämmor

RAM-minnen för Macintosh

RAM-minnen för pc

RC-oscillatorer

R/D-omvandlare

Reedreläer

Reläboxar

Reläer

Relähållare

Reläsocklar

Reostater

Riscprocessorer

RMS/DC-omvandlare

Räknekretsar

Rökdetektorer

Rördioder

Rörhållare

Sample and hold-kretsar

Schottkydioder

Selendioder

Seriereglerade nätaggregat

Signaldioder

Signallampor

Skalverktyg för fiberoptik

Skarvdon för fiberoptik

Skärringskopplingar

Småsignalstransistorer

Snabbkopplingar

Solenoider

Solenoidkretsar

Specialantenner

Specialfläktar

Spolar

Spolar för induktiv uppvärmning

Spolstommar

Spännings-frekvensomformare

Spänningskontrollerade lågfrekvenskretsar

Spänningsomvandlare

Spänningsregulatorkretsar

Spänningsreläer

Spänningsstyrda oscillatorkretsar

Spänningstransformatorer

Stabiliserade spänningsaggregat för likström

Standardsäkringar

Stapeldisplayer

Starkströmsbrytare

Starkströmskontakter

Starkströmskontakter av internationell standard

Starkströmskontakter, grenuttag

Starkströmsmateriel

Startkondensatorer

Stereodekoderkretsar

Stickproppar

Stiftlister

Stiftproppar och hylsdon

Strömbegränsande säkringar

Strömbrytare

Strömreläer

Styrda likriktare

Ställverksklämmor

Stämgaffeloscillatorer

Subminiatyromkopplare

Svagströmsmateriel

Switchade nätaggregat

Switchdioder

Switchdrosslar

Switchregulatorer

Synkroniseringsprocessorkretsar

Säkerhetsbrytare

Säkringar

Säkringsapparater

Säkringshållare

Säkringsmaterial

Säkringsmotstånd

Säkringsskåp

Talkretsar

Talsynteskretsar

Tangentbordsströmbrytare

Tantalelektrolytkondensatorer

Tantalkondensatorer

Telefonkretsar

Telefonpluggar og -jack

Telefonreläer

Telegrafreläer

Temperaturberoende motstånd

Temperaturbrytare

Temperaturdetektorer

Temperaturgivare

Termineringsboxar

Termistorhållare

Termokontakter

Termostater

Termosäkringar

Testklämmor

Testpinnar

Textdekoderkretsar

TFT-skärmar

Timerkretsar

Tjockfilmskretsar

Tjockfilmsmotstånd

Tondekoderkretsar

Tondrosslar

Tonfrekvensoscillatorer

Tonkontrollkretsar

Toroidtransformatorer

Transformatorer

Transformatorkärnor

Transientavstörning

Transientskydd

Transientskyddsdioder

Transistorer

Transistorhållare

Transistorkapslar

Transistorreläer

Triac

Trimkondensatorer

Trimpotentiometrar

Tryckknappsbrytare

Tryckomkopplare

Tryckregulatorer

Tryckta kretskortshållare

Tryckvakter

Tryckvågskontakter

Trådlindade motstånd

Tröga säkringar

Tumhjulsomkopplare

Tungelement

Tunneldioder

Tunnfilmsdioder

Tunnfilmskondensatorer

Tunnfilmskretsar

Tunnfilmsmotstånd

Tunnfilmstransistorer

Tyristorer

Tyristorlikriktare

Ultrakortvågsantenner

Ultrasnabba säkringar

Undervattenskontakter

Unijunction-transistorer

Universalreläer

Variatorer

Varistorer

Vattentäta kontakter

Verktygssäkringar

Vertikalavböjningskretsar

Videodrosslar

Videokontakter

Vippomkopplare

Vridkondensatorer

Vridströmställare

Vågledare

Värmedetektorer

Zenerdioder

Återgångssäkringar

Övergångskontakter

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd för reglersystem

Alternativa sökord

allokerade

Fiberoptik

Hard to find

komponentsök

Obsolete

RF-koaxialkontakter

telekommunikationsmoduler

Företagstyp

Agent

Grossist/ Distributör

Varumärken

Bokslut 202204
Antal månader: 12
Omsättning: 45 459
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 7 303
Balansomslutning: 17 272
Omsättningstillgångar: 17 272
Kortfristiga skulder: 8 877
Justerat eget kapital: 8 242
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 47,7%
Omsättning per anställd: 45 459
Lönsamhet: 16,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 88,6%
Balanslikviditet: 194,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 42,3%