Historia

Nordic Netproducts AB startade verksamheten 1967, då under namnet Ekonomisk Litteratur AB. Året efter gavs uppslagsverket Sveriges Största Företag ut för första gången. Det årligen utgivna uppslagsverket innehöll från början de 500 största företagen i Sverige, men växte med tiden till att omfatta landets 10 000 största företag.

När företaget grundades fanns ett stort behov av "branschbiblar". Det gjorde att vi utvecklade ett bokkoncept med detaljerad företagsinformation och register över företag, produkter, agenturer och varumärken. Den första branschbibeln var Skandinavisk Plastindustri som gavs ut 1972. I slutet på 1980-talet expanderade företaget och började ge ut fler titlar. Industrins Inköpsbok kom 1988 och under de följande åren kom böcker för möbel-, elektronik-, emballage- och byggbranschen. Branschböckerna breddades sedan till att även omfatta företag från Norge, Danmark och Finland.

I takt med att datatekniken utvecklades började böckerna efterfrågas i ett digitalt format. 1996 kom Sveriges Största Företag som databas på cd-rom, kort därpå även branschböckerna. Nu hade även utvecklingen av internet tagit fart och i slutet av 1997 tog vi fram webbtjänsten Largestcompanies.com som skulle bli uppslagsverkets motsvarighet på internet. Året därpå tog vi även fram en webbtjänst för våra branschböcker. Tjänsten fick namnet Nordicnetproducts.net.

Under en övergångsperiod publicerades företagsinformationen parallellt både i tryckt media och på våra webbtjänster. Under denna period minskade efterfrågan på böcker samtidigt som trafiken till webbtjänsterna ökade. Brytpunkten kom 2003 då våra webbtjänster tog över helt och detta blev det sista året som böckerna gavs ut. Som komplement till webbtjänsterna lanserades istället Stora Leverantörsboken och magasinet Largest Companies.

Även Largestcompanies.com breddades till att omfatta norska, danska och finska företag, vilket skedde 2005. Året därpå bytte företaget namn från Ekonomisk Litteratur AB till Nordic Netproducts AB för att ytterligare markera övergången från böcker till internet.

Företagets fokus i dag ligger alltså på våra webbtjänster och 2009 lanserades nya versioner med den senaste sökmotortekniken. De tekniska landvinningarna har i grunden förändrat vårt sätt att hantera stora mängder information, från de tryckta tegelstenarna till de närapå oändliga möjligheterna med internet.

Viktiga årtal och händelser för internettjänsten Nordicnet

1997
Ett samarbete med E+T Förlag, numera Talentum Sweden, inleds för att sammanföra deras branschnyheter med vår nordiska databas vilket ger Nordicnetproducts.net. Talentum Sweden står i dag bakom branschtidningar som Ny Teknik, Dagens Media och Affärsvärlden. 30 000 bolag med affärs- och företagsinformation som representerar tio branscher utgör innehållet på Nordicnetproducts.net.

1998
Besökarantalet uppgår till 3 500 per månad.

2001
Nordic Netproducts AB står som ensam ägare av Nordicnet-konceptet.

2002
Besökarantalet uppgår till 6 000 per månad.

2005
Besökarantalet har ökat till 50 000 per månad.

2007
Sajten marknadsförs med domännamnen Nordicnet.se, Nordicnet.fi, Nordicnet.no och Nordicnet.dk.

2008
Antalet företag på sajten är kring 100 000 fördelat på 45 branscher inom industri- och tjänstesektorn. De senaste två åren har trafiken till sajten fördubblats och uppgår i dag till 200 000 besökare i månaden.

2009
En ny version av Nordicnet lanseras. Webbtjänsten är nu baserad på den senaste sökmotortekniken med fokus på snabbhet, effektivitet och användarvänlighet.

2011
Nordicnet kompletteras med Mina sidor där våra kunder själva kan följa visningsstatistik för företagspresentation och produktsökningar samt med Nordicnet Offert där företag kan lägga in offertförfrågningar.