Vår affärsidé

Presentation

Vår affärsidé är att förse företag med unik, detaljerad och kvalitativ affärsinformation om nordiska företag samt att sammanföra företagens nyckelpersoner med hjälp av lättillgängliga söktjänster på internet.

Vision

Nordic Netproducts vision är att vara förstahandsvalet för det nordiska näringslivets beslutsfattare i deras inköps- och försäljningsprocesser.

Kärnvärden

Kvalitet
Vi skall alltid hålla hög kvalitet på våra produkter, informationen vi tillhandahåller samt all vår service. Med kompetenta och engagerade medarbetare gör vi detta möjligt.

Pålitlighet
Vi är ett pålitligt företag med lång erfarenhet av att tillhandahålla affärsinformation. Underlaget till informationen får vi oftast från källan, det vill säga företagen i Norden.

Respekt
Vi är ett företag som alltid ska ha respekt för våra kunder, medarbetare, partnerföretag och konkurrenter. Vi ska respektera vårt arv men även följa utvecklingen och vara öppna för förändringar.

Framgångsfaktorer

Nordic Netproducts AB har redan i dag många styrkor men vi jobbar ständigt för att skaffa oss fler. Med konkurrens från många håll är det ibland bra att påminna sig om vad som gör Nordic Netproducts AB till det framgångsrika företag det är. Vi har en nordisk databas med syfte att vara tillgänglig för den globala marknaden. Detta gör att vi kan fokusera våra resurser och hålla en hög detaljgrad och kvalitet på våra informationstjänster.

Ett axplock av våra styrkor

  • Vi har lång erfarenhet
  • Vi är specialister inom b2b
  • Vi täcker in hela Norden (exkl. Island)
  • Vi har detaljerad affärsinformation
  • Vi har besökare från hela världen
  • Vi har skräddarsydda tjänster för olika målgrupper
  • Vi har engagerade medarbetare
  • Vi har ett stort antal köpberedda besökare

Kontakta oss för mer info