Miljöpolicy

Nordic Netproducts mål är miljömedveten affärsverksamhet. I den företagsövergripande policyn ingår sedan länge att erbjuda goda och säkra arbetsplatser, skydda miljön samt spara energi och naturresurser. Policyn har fungerat väl genom åren och utgör grunden för följande mål:

  • Att erbjuda en god och säker arbetsmiljö där det är säkerställt att personalen är rätt utbildad och att det finns lämplig säkerhets- och nödutrustning tillgänglig.
  • Att ta ansvar för miljön där vi verkar, agera omgående och ansvarsfullt vid incidenter eller förhållanden som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet eller miljö. Rapportera incidenter till myndigheter och informera berörda intressenter.
  • Att rutinmässigt följa upp och ta till sig lagar och andra krav företaget är berört av.

Utförda miljömål

  • Våra tryckta publikationer bär Nordiska rådets miljömärke Svanen.
  • Digitalt arkiv för insamlad data är installerat.
  • Returer och kvittenser via fax sparas digitalt istället för på papper.

Uppsatta miljömål

  • Minska pappersinköpet.
  • Öka miljömedvetenheten bland medarbetare.
  • Se till att våra leverantörer och samarbetspartner lever upp till våra högt ställda miljökrav.

Kontakta miljöansvarig via e-post info@nordicnetproducts.se eller ring 08-566 229 00.