Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 919 935 669

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 10 436 Revenue Up
Finansiella kostnader: 8 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 723 Revenue Down
Balansomslutning: 2 974 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 673 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 2 681 Revenue Down
Justerat eget kapital: 253 Revenue Down
Aktiekapital: 250
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 8,5% Revenue Up
Lönsamhet: 6,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 285,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 62,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,6% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 10 377
Finansiella kostnader: 18
Resultat efter finansnetto: 218
Balansomslutning: 2 334
Omsättningstillgångar: 1 373
Kortfristiga skulder: 2 030
Justerat eget kapital: 269
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 11,5%
Lönsamhet: 2,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 81,0%
Balanslikviditet: 67,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,1%