Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 944 203 591

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 14 014 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 1 926 Revenue Up
Balansomslutning: 7 753 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 7 647 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 271 Revenue Up
Justerat eget kapital: 4 482 Revenue Up
Aktiekapital: 515
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 57,8% Revenue Down
Lönsamhet: 13,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 43,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 233,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 12 700
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 1 353
Balansomslutning: 7 804
Omsättningstillgångar: 7 692
Kortfristiga skulder: 2 242
Justerat eget kapital: 5 562
Aktiekapital: 515
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 71,3%
Lönsamhet: 10,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,3%
Balanslikviditet: 343,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,4%