Univar Solutions AB
Kungsgatan 6
SE-211 49 Malmö
Kommun: Malmö
Län: Skåne län
Fax: +46 (0)40-125172

Verksamhet

Nordens ledande distributör inom kemikalier, tillsatser, livsmedelsingredienser och smörjmedel.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556114-6308
Momsreg.nr (VAT):SE556114630801
Etableringsår:1968
Dotterbolag till:Uvx Scandinavia AB
Omsättning (×1000) SEK:120 587
Antal anställda:143

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Sabine Duyfjes
Verkställande direktör:John Kallesøe Bøg Larsen
Marknad: Access krävs
Ekonomi: Access krävs
Försäljning: Access krävs
Teknik: Access krävs
Inköp: Access krävs
Personal: Access krävs

Försäljningskontor

Copenhagen, Denmark +45 3537 1244

Gothenburg, Sweden, +46 31-838000

Helsinki, Finland +358 935 08 650

Malmoe, Sweden +46 40 - 35 28 00

Oslo, Norway +47 22 88 16 00

Produkter och tjänster

Absorptionsmedel

Absorptionsmedel för olja

Acceleratorer

Acetat

Aceton

Additiver

Akrylathartser

Aktivt kol

Aldehyder

Algicider

Alkanolaminer

Alkoholer

Alkyder

Alkylarylsulfonat

Aluminiumfluorid

Aluminiumfosfat

Aluminiumhydroxid

Aluminiumklorid

Aluminiumoxid

Aluminiumstearat

Aluminiumsulfat

Alun

Aminer

Ammoniak

Ammoniumbifluorid

Ammoniumbromid

Ammoniumfluorid

Ammoniumfosfat

Ammoniumföreningar

Ammoniumkarbonat

Ammoniumklorid

Ammoniumpersulfat

Ammoniumsulfat

Amylacetat

Anhydrider

Antiblockmedel

Antioxidanter

Antirötmedel

Antiskummedel

Aromater

Askorbinsyra

Avfettningsmedel

Avfettningsutrustning

Avfärgningsmedel

Avgasrenare

Avisningsvätska

Baktericider

Balsamterpentin

Bariumhydroxid

Bariumkarbonat

Bariumklorid

Bariumnitrat

Bariumsalter

Bariumstearat

Bariumsulfat

Baskemikalier

Bensaldehyd

Bensin

Bensoesyra

Bensotriazol

Bentonit

Betongfördröjare

Betongimpregneringsmedel

Betongskummedel

Bindemedel

Biocider

Bisfenol

Bivax

Blekmedel

Blyoxid

Borsyra

Brandskyddsmedel

Bromföreningar

Bromsvätskor

Butandiol

Butanol

Butylacetat

Butylstearat

Butyrolaceton

Cellulosa

Cetylalkohol

Citronsyra

Containerutrustning

Containrar

Cyanider

Cyklohexanon

Desinfektionsmedel

Destillerat vatten

Dibutylftalat

Dietanolamin

Dietylamin

Dispergeringsmedel

Elektrogalvaniska kemikalier

Emulgeringsmedel

Enzymer

Epiklorhydrin

Epoxihartser

Epoxihärdare

Etanol

Etanolamin

Eter

Etylacetat

Etylenglykol

Fenylglykol

Fettalkoholer

Filtermedia

Flamskyddsmedel

Flexibla containrar

Flockningsmedel

Flotationsmedel

Fluorföreningar

Formaldehyd

Fosfater

Fosforföreningar

Fosforsyra

Fotokemikalier

Freon

Frostskyddsvätska

Fumarsyra

Fungicider

Fyllmedel

Färgtillsatsmedel

Färgämnen

Förtjockningsmedel

Galvaniseringskemikalier

Garverihjälpmedel

Gips

Glukonsyra

Glukos

Glycerol

Glycerolmonoleat

Glycerolmonostearat

Glykoletrar

Grafit

Hartser

Heptan

Hexamin

Hexan

Hexyldiglykol

Hexylenglykol

Inhibitorer

Isobutanol

Isocyanater

Isoforon

Isopropanol

Isopropylacetat

Issmältningsmedel

Isättika

Järnfosfat

Järnklorid

Järnoxid

Järnsalter

Järnsulfat

Jäsmedel

Kalciumacetat

Kalciumhydroxid

Kalciumkarbonat

Kalciumklorid

Kalciumstearat

Kalium

Kaliumacetat

Kaliumaluminiumsulfat

Kaliumbikromat

Kaliumcitrat

Kaliumcyanid

Kaliumfluoroborat

Kaliumhydroxid

Kaliummetabisulfit

Kaliumnitrat

Kaliumpermanganat

Kaliumsilikat

Kaliumsorbat

Kaliumsulfat

Kalk

Kalksten

Kamfer

Kaolin

Kasein

Kaseinnatrium

Kelat

Kemikalier för bryggerier

Kemikalier för byggnadsindustrin

Kemikalier för elektroteknisk industri

Kemikalier för färgindustrin

Kemikalier för gruvindustrin

Kemikalier för gummiindustrin

Kemikalier för kemisk industri

Kemikalier för kosmetisk industri

Kemikalier för kylsystem

Kemikalier för livsmedelsindustrin

Kemikalier för läkemedelsindustrin

Kemikalier för mekanisk industri

Kemikalier för metallindustrin

Kemikalier för oljeborrning

Kemikalier för pappersindustrin

Kemikalier för plastindustrin

Kemikalier för produktion av rengöringsmedel

Kemikalier för textilindustrin

Kemikalier för tryckfärgsindustrin

Kemikalier för vattenbehandling

Kemikalier för vattenrening

Kiseldioxid

Kiselgur

Kloroform

Klorparaffin

Kolhydrater

Koltetraklorid

Komplexbildare

Konserveringsmedel

Kopparföreningar

Kopparkarbonat

Kopparoxid

Kopparsulfat

Korrosionsskyddsmedel

Kristallolja

Kromoxid

Kromsyra

Kryolit

Kylarglykol

Kylsmörjmedel

Köldmedier

Lacknafta

Lanolin

Lanolinderivat

Latex

Lecitin

Limämnen

Linoljor

Litium

Läderkemikalier

Lösningsmedel

Magnesiumhydroxid

Magnesiumkarbonat

Magnesiumklorid

Magnesiumnitrat

Magnesiumoxid

Magnesiumstearat

Magnesiumsulfat

Maleinsyraanhydrid

Manganoxid

Mangansulfat

Masterbatch

Matteringsmedel

Metallbearbetningsvätskor

Metanol

Metylacetat

Metylcellulosa

Metyldiglykol

Metylenklorid

Metyletylketon

Metylmetakrylat

Miljöanpassade lösningsmedel

Mjukningsmedel

Mjölksyra

Montanvax

Morfolin

Myrsyra

Natrium

Natriumhydrosulfit

Natriumhydroxid

Natriumhypoklorit

Natriumkarbonat

Natriumklorat

Natriumnitrat

Natriumnitrit

Natriumperborat

Natriumsilikat

Natriumsulfat

Natriumsulfit

Natronlut

Naturvax

Nikotinsyra

Organiska kemikalier för industrin

Organiska syror

Oxalsyra

Pannvattentillsatser

Paraffin

Paraffinolja

Perkloretylen

Peroxider

Pesticider

Petroleumprodukter

Pimpsten

Polyakrylamider

Polyaluminiumklorid

Polyesterhartser

Polypropenglykol

Propanol

Propylenglykoldiacetat

Propylenglykolmetyleter

Retentionsmedel

Ricinolja

Rostlösningsmedel

Salicylsyra

Salpetersyra

Salt

Saltsyra

Schellack

Silan

Silikon

Silikonemulsion

Silikonfett

Silikonimpregnering

Silikonolja

Skumreglering

Slamkonditioneringsmedel

Slembekämpningsmedel

Släppmedel

Smakämnen

Smörjfett

Smörjmedel

Soda

Sorbitol

Spolarvätska

Stabilisatorer för färg- och lackindustrin

Stearin

Stearinsyra

Styrenmonomer

Stålbehållare

Sulfider

Sulfonater

Svavel

Svavelsyra

Syrapumpar

Talk

Tensider

Terpentin

Thinner och thinnerföreningar

Titandioxid

Toluen

Toluensulfonsyra

Torkmedel

Transportbehållare

Trasor och trassel

Trietylenglykol

Trikloreten

Träolja

Tvålkemikalier

Tvättmedel för elektronikindustrin

Ultraljudsanläggningar

Utrustning för ultraljudrengöring

Vaselin

Vattenavstötande medel

Vaxdispersioner

Vinsyra

Vitaminer

Värmeöverföringsmedel

Vätefluorid

Väteperoxid

Vätmedel

Växelflak

Xylen

Xylitol

Zinkacetat

Zinkammoniumklorid

Zinkkarbonat

Zinkklorid

Zinkkromat

Zinkoxid

Zinkstearat

Zinksulfat

Ättiksyra

Alternativa sökord

livsmedelsingredienser

mineraler

syra

Företagstyp

Grossist/ Distributör

Importör

Serviceföretag

Tillverkare

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 120 587
Finansiella kostnader: 749
Resultat efter finansnetto: 18 941
Balansomslutning: 167 132
Omsättningstillgångar: 92 006
Kortfristiga skulder: 69 565
Justerat eget kapital: 71 348
Aktiekapital: 20 000
Antal anställda: 143

Nyckeltal

Soliditet: 42,7%
Omsättning per anställd: 843
Lönsamhet: 15,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 26,5%
Balanslikviditet: 132,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,8%