Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 935 788 315

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 8 055 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 560 Revenue Down
Balansomslutning: 2 995 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 2 834 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 922 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 072 Revenue Down
Aktiekapital: 200
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 35,8% Revenue Down
Lönsamhet: 7,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 52,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 147,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,7% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 9 771
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 1 336
Balansomslutning: 3 884
Omsättningstillgångar: 3 767
Kortfristiga skulder: 2 270
Justerat eget kapital: 1 614
Aktiekapital: 200
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 41,6%
Lönsamhet: 13,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 82,8%
Balanslikviditet: 165,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 34,4%