Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 965 687 386

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 7 075 Revenue Up
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 2 090 Revenue Down
Balansomslutning: 3 040 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 2 962 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 333 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 706 Revenue Down
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 56,1% Revenue Down
Lönsamhet: 29,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 122,5% Revenue Down
Balanslikviditet: 222,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201912
Omsättning: 7 185
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 2 436
Balansomslutning: 3 415
Omsättningstillgångar: 3 367
Kortfristiga skulder: 1 409
Justerat eget kapital: 2 006
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 58,7%
Lönsamhet: 33,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 121,4%
Balanslikviditet: 239,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 71,3%