Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 840 079 562

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 1 470 Revenue Down
Finansiella kostnader: 339 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -19 Revenue Up
Balansomslutning: 686 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 131 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 636 Revenue Up
Justerat eget kapital: -5 679 Revenue Down
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: -827,8% Revenue Up
Lönsamhet: -1,3% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 20,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 46,6% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 395
Finansiella kostnader: 292
Resultat efter finansnetto: -129
Balansomslutning: 1 136
Omsättningstillgångar: 1 136
Kortfristiga skulder: 770
Justerat eget kapital: 367
Aktiekapital: 30
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 32,3%
Lönsamhet: -32,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -35,1%
Balanslikviditet: 147,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,3%