Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 931 298 224

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 11 613 Revenue Up
Finansiella kostnader: 117 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 3 214 Revenue Up
Balansomslutning: 9 367 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 176 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 4 283 Revenue Up
Justerat eget kapital: 3 334 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 35,6% Revenue Up
Lönsamhet: 27,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 96,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 120,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 35,6% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 12 441
Finansiella kostnader: 107
Resultat efter finansnetto: 3 198
Balansomslutning: 9 503
Omsättningstillgångar: 5 514
Kortfristiga skulder: 4 350
Justerat eget kapital: 3 613
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 38,0%
Lönsamhet: 25,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 88,5%
Balanslikviditet: 126,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 34,8%