Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 912 701 328

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 19 507 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 3 244 Revenue Up
Balansomslutning: 9 908 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 9 638 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 5 892 Revenue Up
Justerat eget kapital: 4 016 Revenue Down
Aktiekapital: 1 530
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 40,5% Revenue Down
Lönsamhet: 16,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 80,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 163,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 32,8% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 17 423
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 5 393
Balansomslutning: 12 388
Omsättningstillgångar: 12 143
Kortfristiga skulder: 6 584
Justerat eget kapital: 5 804
Aktiekapital: 1 530
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 46,9%
Lönsamhet: 31,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 92,9%
Balanslikviditet: 184,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 43,6%