Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556675-0500

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 38 865 Revenue Up 32 639 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down 433 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 511 Revenue Up 42 Revenue Up
Balansomslutning: 11 534 Revenue Up 9 797 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 11 279 Revenue Up 9 546 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 7 281 Revenue Up 5 545 Revenue Down
Justerat eget kapital: 4 247 Revenue Down 4 252 Revenue Down
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 15 Revenue Up 13

Nyckeltal

Soliditet: 36,8% Revenue Down 43,4%
Omsättning per anställd: 2 591 Revenue Up 2 511 Revenue Up
Lönsamhet: 1,3% Revenue Up 0,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,0% Revenue Up 1,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 154,9% Revenue Down 172,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,4% Revenue Down 4,8% Revenue Up
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 38 865
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 511
Balansomslutning: 11 534
Omsättningstillgångar: 11 279
Kortfristiga skulder: 7 281
Justerat eget kapital: 4 247
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 36,8%
Omsättning per anställd: 2 591
Lönsamhet: 1,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,0%
Balanslikviditet: 154,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,4%