Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 874 273 422

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 20 069 Revenue Up
Finansiella kostnader: 212 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -2 776 Revenue Down
Balansomslutning: 17 391 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 15 851 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 8 872 Revenue Up
Justerat eget kapital: 3 466 Revenue Up
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 9 Revenue Up
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 19,9% Revenue Down
Omsättning per anställd: 2 230 Revenue Down
Lönsamhet: -13,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -80,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 178,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -14,7% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 19 811
Finansiella kostnader: 366
Resultat efter finansnetto: -2 769
Balansomslutning: 11 774
Omsättningstillgångar: 9 766
Kortfristiga skulder: 10 469
Justerat eget kapital: 1 305
Aktiekapital: 200
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 11,1%
Lönsamhet: -14,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -212,2%
Balanslikviditet: 93,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -20,4%