Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556299-4649

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 338 Revenue Up 118 Revenue Down
Finansiella kostnader: 1 1 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 104 Revenue Up 1 Revenue Down
Balansomslutning: 251 Revenue Up 97 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 242 Revenue Up 86 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 52 Revenue Up 3 Revenue Down
Justerat eget kapital: 199 Revenue Up 94 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 1 1

Nyckeltal

Soliditet: 79,3% Revenue Down 96,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 338 Revenue Up 118 Revenue Down
Lönsamhet: 30,8% Revenue Up 0,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 52,3% Revenue Up 1,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 465,4% Revenue Down 2.866,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 41,8% Revenue Up 2,1% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 338
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 104
Balansomslutning: 251
Omsättningstillgångar: 242
Kortfristiga skulder: 52
Justerat eget kapital: 199
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 1

Nyckeltal

Soliditet: 79,3%
Omsättning per anställd: 338
Lönsamhet: 30,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 52,3%
Balanslikviditet: 465,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 41,8%