Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556141-4268

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 62 750 Revenue Up 55 353 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 170 Revenue Up 639 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 119 Revenue Down 4 834 Revenue Up
Balansomslutning: 23 056 Revenue Up 22 979 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 20 199 Revenue Down 21 163 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 12 057 Revenue Down 12 930 Revenue Down
Justerat eget kapital: 10 764 Revenue Up 9 894 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 45 Revenue Up 41 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 46,7% Revenue Up 43,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 394 Revenue Up 1 350 Revenue Up
Lönsamhet: 1,8% Revenue Down 8,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,4% Revenue Down 48,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 167,5% Revenue Up 163,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,9% Revenue Down 23,8% Revenue Up
Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 62 750
Finansiella kostnader: 1 170
Resultat efter finansnetto: 1 119
Balansomslutning: 23 056
Omsättningstillgångar: 20 199
Kortfristiga skulder: 12 057
Justerat eget kapital: 10 764
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 45

Nyckeltal

Soliditet: 46,7%
Omsättning per anställd: 1 394
Lönsamhet: 1,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 10,4%
Balanslikviditet: 167,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,9%