Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 912 635 694

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 1 038 Revenue Down
Finansiella kostnader: 3 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -1 386 Revenue Down
Balansomslutning: 10 574 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 10 574 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 222 Revenue Down
Justerat eget kapital: 2 552 Revenue Down
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 0
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 24,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: -133,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -54,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 865,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -13,1% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 9 600
Resultat efter finansnetto: -1 286
Balansomslutning: 8 983
Omsättningstillgångar: 8 983
Kortfristiga skulder: 283
Justerat eget kapital: 1 266
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 0
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 14,1%
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: -13,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -101,6%
Balanslikviditet: 3.174,2%