Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 951 824 526

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 6 751 Revenue Up
Finansiella kostnader: 69 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 19 Revenue Down
Balansomslutning: 4 876 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 3 867 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 595 Revenue Up
Justerat eget kapital: 389 Revenue Up
Aktiekapital: 250
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 8,0% Revenue Up
Lönsamhet: 0,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 242,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,8% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 6 517
Finansiella kostnader: 69
Resultat efter finansnetto: 115
Balansomslutning: 4 533
Omsättningstillgångar: 3 524
Kortfristiga skulder: 1 243
Justerat eget kapital: 483
Aktiekapital: 250
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 10,7%
Lönsamhet: 1,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 23,8%
Balanslikviditet: 283,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,1%