Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 965 624 600

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 12 006 Revenue Up
Finansiella kostnader: 2 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 764 Revenue Up
Balansomslutning: 7 950 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 7 238 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 3 727 Revenue Down
Justerat eget kapital: 4 223 Revenue Down
Aktiekapital: 100 Revenue Down
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 53,1% Revenue Up
Lönsamhet: 6,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 18,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 194,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,6% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 13 265
Finansiella kostnader: 22
Resultat efter finansnetto: 641
Balansomslutning: 9 307
Omsättningstillgångar: 8 762
Kortfristiga skulder: 4 585
Justerat eget kapital: 4 722
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 50,7%
Lönsamhet: 4,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,6%
Balanslikviditet: 191,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,1%