Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556655-2088

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 23 774 Revenue Down 29 659 Revenue Up
Finansiella kostnader: 231 Revenue Down 483 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 5 686 Revenue Down 18 915 Revenue Up
Balansomslutning: 348 383 Revenue Down 499 361 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 346 291 Revenue Down 496 781 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 348 283 Revenue Down 498 848 Revenue Up
Justerat eget kapital: 100 Revenue Down 145 Revenue Down
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 6 Revenue Down 10 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 0,0% 0,0% Revenue Down
Omsättning per anställd: 3 962 Revenue Up 2 966 Revenue Up
Lönsamhet: 23,9% Revenue Down 63,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5.686,0% Revenue Down 13.044,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 99,4% Revenue Down 99,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,7% Revenue Down 3,9% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 23 774
Finansiella kostnader: 231
Resultat efter finansnetto: 5 686
Balansomslutning: 348 383
Omsättningstillgångar: 346 291
Kortfristiga skulder: 348 283
Justerat eget kapital: 100
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 0,0%
Omsättning per anställd: 3 962
Lönsamhet: 23,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5.686,0%
Balanslikviditet: 99,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,7%