Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556368-6749

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012
Antal månader: 12 12
Omsättning: 38 141 Revenue Up 37 922 Revenue Down
Finansiella kostnader: 57 Revenue Down 94 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -170 Revenue Up -2 332 Revenue Down
Balansomslutning: 12 221 Revenue Down 12 879 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 10 732 Revenue Down 11 063 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 7 980 Revenue Down 8 479 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 331 Revenue Down 2 502 Revenue Down
Aktiekapital: 500 500
Antal anställda: 15 Revenue Down 16 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 19,1% Revenue Down 19,4% Revenue Down
Omsättning per anställd: 2 543 Revenue Up 2 370 Revenue Down
Lönsamhet: -0,4% Revenue Up -6,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -7,3% Revenue Up -93,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 134,5% Revenue Up 130,5% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9% Revenue Up -17,4% Revenue Down
Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 38 141
Finansiella kostnader: 57
Resultat efter finansnetto: -170
Balansomslutning: 12 221
Omsättningstillgångar: 10 732
Kortfristiga skulder: 7 980
Justerat eget kapital: 2 331
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 19,1%
Omsättning per anställd: 2 543
Lönsamhet: -0,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -7,3%
Balanslikviditet: 134,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9%