Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 970 291 164

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 15 145 Revenue Up
Finansiella kostnader: 4 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 2 135 Revenue Up
Balansomslutning: 25 905 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 23 857 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 17 459 Revenue Up
Justerat eget kapital: 8 445 Revenue Up
Aktiekapital: 1 050
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 32,6% Revenue Down
Lönsamhet: 14,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,3% Revenue Up
Balanslikviditet: 136,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,3% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 15 833
Finansiella kostnader: 271
Resultat efter finansnetto: 1 542
Balansomslutning: 12 238
Omsättningstillgångar: 8 528
Kortfristiga skulder: 2 590
Justerat eget kapital: 9 648
Aktiekapital: 1 050
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 78,8%
Lönsamhet: 9,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,0%
Balanslikviditet: 329,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,8%