Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556943-7154

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 18 200 Revenue Down 27 058 Revenue Up
Finansiella kostnader: 3 Revenue Up 2 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 1 860 Revenue Down 4 143 Revenue Down
Balansomslutning: 12 305 Revenue Up 10 481 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 10 890 Revenue Up 8 872 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 4 434 Revenue Up 3 942 Revenue Down
Justerat eget kapital: 7 638 Revenue Up 6 205 Revenue Down
Aktiekapital: 50 50
Antal anställda: 15 15 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 62,1% Revenue Up 59,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 213 Revenue Down 1 804 Revenue Up
Lönsamhet: 10,2% Revenue Down 15,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,4% Revenue Down 66,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 245,6% Revenue Up 225,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 15,1% Revenue Down 39,5% Revenue Down
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 18 200
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 1 860
Balansomslutning: 12 305
Omsättningstillgångar: 10 890
Kortfristiga skulder: 4 434
Justerat eget kapital: 7 638
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 62,1%
Omsättning per anställd: 1 213
Lönsamhet: 10,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 24,4%
Balanslikviditet: 245,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 15,1%