Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 935 354 781

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 7 822 Revenue Down
Finansiella kostnader: 333 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -1 646 Revenue Down
Balansomslutning: 6 940 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 694 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 099 Revenue Up
Justerat eget kapital: -1 395 Revenue Down
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: -20,1% Revenue Down
Lönsamhet: -21,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 118,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 80,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -18,9% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 8 800
Finansiella kostnader: 394
Resultat efter finansnetto: -469
Balansomslutning: 6 291
Omsättningstillgångar: 793
Kortfristiga skulder: 1 415
Justerat eget kapital: -1 864
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: -29,6%
Lönsamhet: -5,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,2%
Balanslikviditet: 56,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -1,2%