Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 890 513 042

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 4 276 Revenue Down
Finansiella kostnader: -12 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -285 Revenue Down
Balansomslutning: 1 797 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 1 436 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 757 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 040 Revenue Down
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 57,9% Revenue Up
Lönsamhet: -6,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -27,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 189,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -16,5% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 2 671
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: -270
Balansomslutning: 1 473
Omsättningstillgångar: 1 057
Kortfristiga skulder: 649
Justerat eget kapital: 825
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 56,0%
Lönsamhet: -10,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -32,7%
Balanslikviditet: 162,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -18,2%