Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556829-4804

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 42 Revenue Up 25 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 0
Resultat efter finansnetto: 8 Revenue Up 5
Balansomslutning: 168 Revenue Up 163 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 168 Revenue Up 163 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 Revenue Up 2 Revenue Down
Justerat eget kapital: 165 Revenue Up 161 Revenue Up
Aktiekapital: 50 50
Antal anställda: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 98,2% Revenue Down 98,8% Revenue Up
Omsättning per anställd: INF INF
Lönsamhet: 19,0% Revenue Down 20,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,8% Revenue Up 3,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 5.600,0% Revenue Down 8.150,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8% Revenue Up 3,1%
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 42
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 8
Balansomslutning: 168
Omsättningstillgångar: 168
Kortfristiga skulder: 3
Justerat eget kapital: 165
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 0

Nyckeltal

Soliditet: 98,2%
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: 19,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,8%
Balanslikviditet: 5.600,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8%