Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556829-4804

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012
Antal månader: 12 12
Omsättning: 45 Revenue Up 42 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 0
Resultat efter finansnetto: 6 Revenue Down 8 Revenue Up
Balansomslutning: 183 Revenue Up 168 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 183 Revenue Up 168 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 9 Revenue Up 3 Revenue Up
Justerat eget kapital: 174 Revenue Up 165 Revenue Up
Aktiekapital: 50 50
Antal anställda: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 95,1% Revenue Down 98,2% Revenue Down
Omsättning per anställd: INF INF
Lönsamhet: 13,3% Revenue Down 19,0% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,4% Revenue Down 4,8% Revenue Up
Balanslikviditet: 2.033,3% Revenue Down 5.600,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,3% Revenue Down 4,8% Revenue Up
Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 45
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 6
Balansomslutning: 183
Omsättningstillgångar: 183
Kortfristiga skulder: 9
Justerat eget kapital: 174
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 0

Nyckeltal

Soliditet: 95,1%
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: 13,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,4%
Balanslikviditet: 2.033,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,3%