Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 968 024 280

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 18 085 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 376 Revenue Down
Balansomslutning: 7 475 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 7 176 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 852 Revenue Up
Justerat eget kapital: 4 623 Revenue Up
Aktiekapital: 1 743
Antal anställda: 18
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 61,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 005 Revenue Up
Lönsamhet: 2,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 251,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,0% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 21 302
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 2 091
Balansomslutning: 9 898
Omsättningstillgångar: 9 776
Kortfristiga skulder: 3 678
Justerat eget kapital: 6 219
Aktiekapital: 1 743
Antal anställda: 20
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 62,8%
Omsättning per anställd: 1 065
Lönsamhet: 9,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 33,6%
Balanslikviditet: 265,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,1%