Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 912 606 619

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 9 488 Revenue Up
Finansiella kostnader: 66 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 339 Revenue Down
Balansomslutning: 5 190 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 3 884 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 960 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 017 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal anställda:
Antal ägare: 3

Nyckeltal

Soliditet: 38,9% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 3,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 198,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,8% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 9 980
Finansiella kostnader: 70
Resultat efter finansnetto: 416
Balansomslutning: 4 746
Omsättningstillgångar: 3 463
Kortfristiga skulder: 1 980
Justerat eget kapital: 1 820
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 3

Nyckeltal

Soliditet: 38,3%
Lönsamhet: 4,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 22,9%
Balanslikviditet: 174,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,2%