Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556474-8472

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202308 202208 202108
Antal månader: 12 12
Omsättning: 24 621 Revenue Up 19 772 Revenue Up 11 849
Finansiella kostnader: 90 Revenue Down 98 Revenue Down 113
Resultat efter finansnetto: 3 765 Revenue Up 422 Revenue Up -3 586
Balansomslutning: 11 732 Revenue Up 11 428 Revenue Up 9 751
Omsättningstillgångar: 10 825 Revenue Up 10 258 Revenue Up 8 133
Kortfristiga skulder: 4 637 Revenue Down 5 174 Revenue Up 4 494
Justerat eget kapital: 5 708 Revenue Up 2 972 Revenue Up 2 364
Aktiekapital: 200 200 200
Antal anställda: 16 Revenue Up 13 13

Nyckeltal

Soliditet: 48,7% Revenue Up 26,0% Revenue Up 24,2%
Omsättning per anställd: 1 539 Revenue Up 1 521 Revenue Up 911
Lönsamhet: 15,3% Revenue Up 2,1% Revenue Up -30,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 66,0% Revenue Up 14,2% Revenue Up -151,7%
Balanslikviditet: 233,4% Revenue Up 198,3% Revenue Up 181,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 32,9% Revenue Up 4,6% Revenue Up -35,6%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202308
Antal månader: 12
Omsättning: 24 621
Finansiella kostnader: 90
Resultat efter finansnetto: 3 765
Balansomslutning: 11 732
Omsättningstillgångar: 10 825
Kortfristiga skulder: 4 637
Justerat eget kapital: 5 708
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 16

Nyckeltal

Soliditet: 48,7%
Omsättning per anställd: 1 539
Lönsamhet: 15,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 66,0%
Balanslikviditet: 233,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 32,9%