Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 963 092 407

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 27 964 Revenue Down
Finansiella kostnader: 141 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 88 Revenue Down
Balansomslutning: 9 749 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 5 711 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 6 560 Revenue Down
Justerat eget kapital: 2 050 Revenue Up
Aktiekapital: 750
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 21,0% Revenue Up
Lönsamhet: 0,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 87,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,3% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 28 336
Finansiella kostnader: 154
Resultat efter finansnetto: 1 234
Balansomslutning: 9 806
Omsättningstillgångar: 6 329
Kortfristiga skulder: 7 370
Justerat eget kapital: 1 598
Aktiekapital: 750
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 16,3%
Lönsamhet: 4,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 77,2%
Balanslikviditet: 85,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 14,2%