Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 912 701 581

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 10 461 Revenue Down
Finansiella kostnader: 89 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -2 762 Revenue Up
Balansomslutning: 7 240 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 405 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 481 Revenue Down
Justerat eget kapital: 5 758 Revenue Up
Aktiekapital: 5 000 Revenue Up
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 79,5% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: -26,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -48,0% Revenue Down
Balanslikviditet: 365,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -36,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 11 874
Finansiella kostnader: 52
Resultat efter finansnetto: -2 764
Balansomslutning: 7 634
Omsättningstillgångar: 5 748
Kortfristiga skulder: 1 640
Justerat eget kapital: 5 994
Aktiekapital: 7 400
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 78,5%
Lönsamhet: -23,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -46,1%
Balanslikviditet: 350,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -35,5%