Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 940 599 644

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 12 966 Revenue Up
Finansiella kostnader: 17 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 375 Revenue Up
Balansomslutning: 3 944 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 3 240 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 176 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 342 Revenue Down
Aktiekapital: 840
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 34,0% Revenue Up
Lönsamhet: 2,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 27,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 148,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,9% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 15 670
Finansiella kostnader: 15
Resultat efter finansnetto: 1 065
Balansomslutning: 4 976
Omsättningstillgångar: 4 508
Kortfristiga skulder: 3 320
Justerat eget kapital: 1 371
Aktiekapital: 840
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 27,6%
Lönsamhet: 6,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 77,7%
Balanslikviditet: 135,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,7%