Exportera

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556746-6437

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 (koncern)
Antal månader: 12
Omsättning: 1 142 000 Revenue Up
Finansiella kostnader: 207 000 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 680 000 Revenue Up
Balansomslutning: 23 286 000 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 011 000 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 4 250 000 Revenue Up
Justerat eget kapital: 9 613 000 Revenue Up
Aktiekapital: 12 000
Antal anställda: 82 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 41,3% Revenue Up
Omsättning per anställd: 13 927 Revenue Down
Lönsamhet: 59,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 23,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,8%
Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 1 201 000
Finansiella kostnader: 209 000
Resultat efter finansnetto: 759 000
Balansomslutning: 26 957 000
Omsättningstillgångar: 1 162 000
Kortfristiga skulder: 3 067 000
Justerat eget kapital: 11 068 000
Aktiekapital: 12 000
Antal anställda: 81

Nyckeltal

Soliditet: 41,1%
Omsättning per anställd: 14 827
Lönsamhet: 63,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,9%
Balanslikviditet: 37,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,6%