Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 912 558 231

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 2 560 Revenue Up
Finansiella kostnader: 2 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 398 Revenue Up
Balansomslutning: 1 695 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 695 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 149 Revenue Up
Justerat eget kapital: 546 Revenue Up
Aktiekapital: 30
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 32,2% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 15,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 72,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 147,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 23,6% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 8 290
Finansiella kostnader: 9
Resultat efter finansnetto: 796
Balansomslutning: 3 496
Omsättningstillgångar: 3 496
Kortfristiga skulder: 2 725
Justerat eget kapital: 771
Aktiekapital: 30
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 22,1%
Lönsamhet: 9,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 103,2%
Balanslikviditet: 128,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 23,0%