Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556187-1012

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202012 201912
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 048 639 Revenue Down 1 076 185 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1 627 Revenue Up 510 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 148 361 Revenue Down 154 068 Revenue Up
Balansomslutning: 360 233 Revenue Up 354 609 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 353 465 Revenue Up 347 921 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 304 828 Revenue Up 299 553 Revenue Up
Justerat eget kapital: 53 358 Revenue Up 53 079 Revenue Up
Aktiekapital: 2 000 2 000
Antal anställda: 169 Revenue Down 174 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 14,8% Revenue Down 15,0% Revenue Down
Omsättning per anställd: 6 205 Revenue Up 6 185 Revenue Up
Lönsamhet: 14,1% Revenue Down 14,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 278,0% Revenue Down 290,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 116,0% Revenue Down 116,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 41,6% Revenue Down 43,6% Revenue Down
Bokslut 202012
Antal månader: 12
Omsättning: 1 048 639
Finansiella kostnader: 1 627
Resultat efter finansnetto: 148 361
Balansomslutning: 360 233
Omsättningstillgångar: 353 465
Kortfristiga skulder: 304 828
Justerat eget kapital: 53 358
Aktiekapital: 2 000
Antal anställda: 169

Nyckeltal

Soliditet: 14,8%
Omsättning per anställd: 6 205
Lönsamhet: 14,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 278,0%
Balanslikviditet: 116,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 41,6%