Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 916 459 629

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 13 140 Revenue Up
Finansiella kostnader: 86 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 1 522 Revenue Up
Balansomslutning: 9 427 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 4 349 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 355 Revenue Up
Justerat eget kapital: 4 818 Revenue Up
Aktiekapital: 600
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 51,1% Revenue Up
Lönsamhet: 11,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 184,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,1% Revenue Up
Bokslut 201912
Omsättning: 13 053
Finansiella kostnader: 87
Resultat efter finansnetto: 416
Balansomslutning: 8 603
Omsättningstillgångar: 4 062
Kortfristiga skulder: 1 719
Justerat eget kapital: 4 742
Aktiekapital: 600
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 55,1%
Lönsamhet: 3,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 8,8%
Balanslikviditet: 236,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,8%