Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556149-5838

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202006 201906
Antal månader: 12 12
Omsättning: 5 935 Revenue Up 4 577 Revenue Up
Finansiella kostnader: 44 Revenue Up 25 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 123 Revenue Down 165 Revenue Up
Balansomslutning: 3 474 Revenue Up 2 906 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 217 Revenue Up 1 524 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 348 Revenue Up 827 Revenue Up
Justerat eget kapital: 956 Revenue Up 859 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 2 2

Nyckeltal

Soliditet: 27,5% Revenue Down 29,6% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 968 Revenue Up 2 288 Revenue Up
Lönsamhet: 2,1% Revenue Down 3,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,9% Revenue Down 19,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 164,5% Revenue Down 184,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8% Revenue Down 6,5% Revenue Up
Bokslut 202006
Antal månader: 12
Omsättning: 5 935
Finansiella kostnader: 44
Resultat efter finansnetto: 123
Balansomslutning: 3 474
Omsättningstillgångar: 2 217
Kortfristiga skulder: 1 348
Justerat eget kapital: 956
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 27,5%
Omsättning per anställd: 2 968
Lönsamhet: 2,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,9%
Balanslikviditet: 164,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8%