Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556307-4821

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 8 918 Revenue Up 8 006 Revenue Down
Finansiella kostnader: 106 Revenue Up 83 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 944 Revenue Up 942 Revenue Down
Balansomslutning: 10 149 Revenue Up 9 696 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 7 149 Revenue Up 6 474 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 494 Revenue Down 1 610 Revenue Down
Justerat eget kapital: 4 511 Revenue Up 3 907 Revenue Down
Aktiekapital: 500 500
Antal anställda: 6 Revenue Down 7

Nyckeltal

Soliditet: 44,4% Revenue Up 40,3% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 486 Revenue Up 1 144 Revenue Down
Lönsamhet: 10,6% Revenue Down 11,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,9% Revenue Down 24,1% Revenue Down
Balanslikviditet: 478,5% Revenue Up 402,1% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,3% Revenue Down 10,6% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 8 918
Finansiella kostnader: 106
Resultat efter finansnetto: 944
Balansomslutning: 10 149
Omsättningstillgångar: 7 149
Kortfristiga skulder: 1 494
Justerat eget kapital: 4 511
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 44,4%
Omsättning per anställd: 1 486
Lönsamhet: 10,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,9%
Balanslikviditet: 478,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 10,3%