Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556210-0239

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 170 308 Revenue Up 166 849 Revenue Up
Finansiella kostnader: 4 873 Revenue Up 597 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 541 Revenue Down 8 200 Revenue Down
Balansomslutning: 292 028 Revenue Up 148 849 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 121 216 Revenue Up 119 466 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 80 988 Revenue Up 57 755 Revenue Up
Justerat eget kapital: 54 051 Revenue Up 53 685 Revenue Up
Aktiekapital: 3 000 3 000
Antal anställda: 47 Revenue Down 49 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 18,5% Revenue Down 36,1% Revenue Down
Omsättning per anställd: 3 624 Revenue Up 3 405 Revenue Up
Lönsamhet: 0,9% Revenue Down 4,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,9% Revenue Down 15,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 149,7% Revenue Down 206,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,2% Revenue Down 5,9% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 170 308
Finansiella kostnader: 4 873
Resultat efter finansnetto: 1 541
Balansomslutning: 292 028
Omsättningstillgångar: 121 216
Kortfristiga skulder: 80 988
Justerat eget kapital: 54 051
Aktiekapital: 3 000
Antal anställda: 47

Nyckeltal

Soliditet: 18,5%
Omsättning per anställd: 3 624
Lönsamhet: 0,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,9%
Balanslikviditet: 149,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,2%