Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 912 682 439

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 18 695 Revenue Up
Finansiella kostnader: 73 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 43 Revenue Down
Balansomslutning: 8 301 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 569 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 5 319 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 301 Revenue Up
Aktiekapital: 30
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 15,7% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 0,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 104,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,4% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 16 494
Finansiella kostnader: 185
Resultat efter finansnetto: -183
Balansomslutning: 6 055
Omsättningstillgångar: 4 072
Kortfristiga skulder: 3 649
Justerat eget kapital: 1 063
Aktiekapital: 30
Antal anställda: 22
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 17,6%
Omsättning per anställd: 750
Lönsamhet: -1,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -17,2%
Balanslikviditet: 111,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,0%