Modern Elteknik AB
Box 22100
SE-400 72 Göteborg
Besöksadress:
Hildedalsgatan 3
SE-417 05 Göteborg
Kommun: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Fax: +46 (0)31-229963

Verksamhet

Elektronikkomponenter. Elkomponenter. Apparatlådor. Montagematerial. Strömförsörjning. Kabel. Kontaktdon.

Grunduppgifter

E-post: Email
Org.nr:556313-2637
Momsreg.nr (VAT):SE556313263701
Etableringsår:1987
Dotterbolag till:Modern El Group AB
Omsättning (×1000) SEK:137 936
Antal anställda:31

Beslutsfattare

Styrelseordförande:Krister Andersson
Verkställande direktör:Krister Andersson
Marknad: Access krävs
Ekonomi: Access krävs
Försäljning: Access krävs
Teknik: Access krävs
Inköp: Access krävs
Personal: Access krävs

Produkter och tjänster

AC/DC-omvandlare

A/D-omvandlare

Aluminiumelektrolytkondensatorer

Aluminiumkapslingar

Analoga kretsar

Anpassningstransformatorer

Anslutningskabel

Apparatkabel

Apparatlådor

Apparatskåp

Audiokontakter

Automatiska kopplingsur

Automatsäkringar

Avbrottsfri kraftförsörjning

Avisoleringstänger

Avkopplingskondensatorer

Avstämningskondensatorer

Avstörningskondensatorer

Axialfläktar

Bandkabel

Batterier

Batterihållare

Batteriladdare

BCD/HEX-omkopplare

Beröringsfria brytare

Beröringsfria givare

Bimetallbrytare

Bipolära transistorer

Blandardioder

Blinkreläer

Blixtlampor för larmsystem

Blyackumulatorer

Chassikontakter

Chipkondensatorer

Chipmotstånd

Chiptantaler

D/A-omvandlare

Dataminnen

Datanätverk

DC/DC-omvandlare

Dekodrar

Digitala displayer

Digitala kretsar

Digitala signalprocessorer

Digitalinstrument

Diodhållare

Diodlaser

Diodtyristorer

Displayer

Displayer för fordon

Displayer, halvledare

Dragavlastare

Drifttidsmätare

Drivkretsar

Dropptantaler

Effektbrytare

Effektmoduler

Effektmotstånd

Effektreläer

Effekttransistorer

Eldetaljer i plast

Elektriska givare

Elektriska handverktyg

Elektriska ur

Elektrofilter

Elektrolytkondensatorer

Elektromagneter

Elektromagnetiska räknare

Elektromekaniska komponenter

Elektromekaniska tidgivare

Elektronikdetaljer i plast

Elektronikkapslingar

Elektronikkomponenter

Elektronikkylfläktar

Elektronikskåp

Elektroniktänger

Elektroniska räknare

Elektroniska sumrar

Elektroniska tidgivare

Elinstallationsmateriel

Elmanöverdon

Elskåp

EMC-filter

EMI-filter

Enpoliga kontakter

Europakontakter

Fasbrytare

Fasta motstånd

Felströmsreläer

Fiberkontakter

Fiberoptisk kabel

Fiberoptiska kopplare

Filmkondensatorer

Filterdrosslar

Finsäkringar

Fjärrkontrollkretsar

Flatkabel

Flatkabelkontakter

Flatstiftskontakter

Flerpoliga kontakter

Flytande kristaller

Flänsar

Flänspackningar

Fotbrytare

Fotocellförstärkare

Fotocellreläer

Fotocellutrustning

Fotodioder

Fotogivare

Fototransistorer

Frekvensmätare

Frekvensomformare

Frekvensomvandlare

Fristående nätaggregat

Fuktgivare

Funktionsgeneratorkretsar

Funktionskretsar

Fälteffekttransistorer

Fördelningsdosor

Fördröjningsreläer

Glasrörssäkringar

Glimlampor

Glimmerkondensatorer

Glödlampor

Grafikprocessorer

Grindmatriser

Gränslägesbrytare

Halvledardioder

Halvledarlikriktare

Halvledarreläer

Halvledarsäkringar

Handverktyg för elektronikindustrin

Hastighetsgivare

Hermetiskt kapslade reläer

Hjälpreläer

Håltagningsverktyg

Högfrekvenskretsar

Högkapacitetskondensatorer

Högspänningsdioder

Högspänningskondensatorer

Högspänningskontakter

Impulsgivare

Impulsreläer

Impulsräkneverk

Indikeringslampor

Induktiva givare

Industrireläer

Infraröddioder

Infrarödtransistorer

Ingångstransformatorer

Installationskabel, svagström

Integrerade kretsar

Interna hårddiskar, fiberkanal

Interna hårddiskar, SAS

Interna hårddiskar, S-ATA

Interna hårddiskar, SSD

Isolationstransformatorer

Isoleringsmaterial i plast

Jordade starkströmskontakter

Jordfelsbrytare

Jordfelsreläer

Jordfelsövervakning

Kabel

Kabelförbindningar

Kabelförläggningssystem

Kabelförskruvningar

Kabelgenomföringar

Kabelhållare

Kabelisoleringsslang, mekaniska skydd

Kabelkanaler

Kabelklammer

Kabelklämmor

Kabelmärkningsutrustning

Kabelskor

Kabelstammar

Kabelstativ

Kabeltillbehör

Kabelverktyg

Kabelvindor

Kablage

Kamreläer

Kapacitansdioder

Kapacitiva brytare

Kapacitiva givare

Keramiska kondensatorer

Keramiska säkringar

Kiseldioder

Klockkristaller

Klämbara kontakter

Koaxialkabel

Koaxialkontakter

Kommunikationskretsar

Komparatorkretsar

Komponenthållare

Kondensatorer

Kontaktdon

Kontakter för apparatanslutning

Kontakter för tryckta kretsar

Kontaktorer

Kontaktpressningsverktyg

Kontaktskenor

Konventionella bildskärmar

Kopparkabel

Kopplingar

Kopplingslådor

Kopplingsplintar

Kopplingstråd

Kopplingsur

Kortslutningsbyglar

Kraftdioder

Kraftlogik

Kretsar

Kretskortsfixturer

Kretskortskontakter

Kretskortsreläer

Kretskortstransformatorer

Kristaller

Kristalloscillatorer

Krokodilklämmor

Krymphylsor

Krympslang

Kundanpassade kretsar, ASIC

Laboratoriehylsor

Laboratoriekabel

Laboratorieproppar

Laddningsaggregat

Lamphållare

Lampor

Larmsirener

Lastfrånskiljare

LCD-displayer

Ledande gummi

LED-lampor

Likriktarbryggor

Likriktardioder

Likriktare

Likriktartransformatorer

Likspänningsaggregat

Likströmsförsörjning

Linjära nätaggregat

Litiumbatterier

Logikkretsar

Lysdioddisplayer, 7-segment

Lysdioder

Lysdiodhållare

Lågfrekvenskretsar

Lågläckande dioder

Låsbara brytare

Lägesgivare

Lägesställare

Läs- och skrivminnen

Läsgafflar

Läsminnen

Manöverdon

Manöverpaneler

Manöverpulpeter

Manöverreläer

Matarkabelkontakter

Mekaniska räknare

Mekaniska tidgivare

Metalldetektorer

Metallfilmsmotstånd

Metalliserade polyesterkondensatorer

Metalloxidmotstånd

Mikrobrytare

Mikrofläktar

Mikrokontakter

Mikroprocessorer

Mikrostyrkretsar

Mikrovågskomponenter

Militärspecifierade kontakter

Miniatyrmotorer

Miniatyromkopplare

Miniatyrreläer

Miniatyrsäkringar

Minilampor

Minnesmoduler

Minnesutbyggnad för skrivare

Mjukstartare

Modemkretsar

Modulationskretsar

Monteringsdetaljer för lysdioder

Monteringstillbehör för transistorer

Motordrivkretsar

Motorskyddsbrytare

Motstånd

Motståndsnätverk

Multiplexerkretsar

Multiplicerarkretsar

Mångledare

Märkband

Märkutrustning

Nivåbrytare

Nivågivare

Nivåmätare

Nivåregulatorer

Nivåvakter

Nollspänningsbrytarkretsar

Nollspänningskontrollkretsar

Nyckelbrytare

Nätavstörningsfilter

Nätbrytare

Nätkabel

Nätspänningsuttag

Nättransformatorer

Operationsförstärkare

Optohalvledare, alfanumeriska displayer

Optokopplare

Ostabiliserade spänningsaggregat för likström

Ostabiliserade spänningsaggregat för växelström

Panellampor

Papperskondensatorer

Periferkretsar till mikroprocessorer

Persondatorer

Plastfilmskondensatorer

Plastkabel

Plastlådor

PLC-system

Polariserande reläer

Polklämmor

Polskruvar

Polyesterkondensatorer

Polykarbonatkondensatorer

Polypropenkondensatorer

Potentiometrar

Power-MOS-transistorer

Precisionspotentiometrar

Pressverktyg

Processorer

Processorkristaller

Programmerbara grindmatriser

Programmerbara logiska kretsar

Programverk för analysatorer

Pulsgivare

Radialfläktar

Rattar

Reedreläer

Reglertransformatorer

Reläer

Relähållare

Reläsocklar

Reostater

Reservkraftaggregat

Riscprocessorer

Rundkabel

Räknare

Räknekretsar

Schottkydioder

Seriereglerade nätaggregat

Signaldioder

Signalkabel

Signallampor

Skalbelysning

Skyddstransformatorer

Skymningsreläer

Skärmad kabel

Skärmad mångledare

Småsignalstransistorer

Spartransformatorer

Specialfläktar

Specialkabel

Spänningsomvandlare

Spänningsregulatorer

Spänningsregulatorkretsar

Spänningsreläer

Spänningsstabilisatorer

Stabiliserade spänningsaggregat för likström

Stabiliserade spänningsaggregat för växelström

Stapeldisplayer

Starkströmsbrytare

Starkströmskontakter

Starkströmskontakter av internationell standard

Starkströmskontakter, grenuttag

Startkondensatorer

Stegreläer

Stiftproppar och hylsdon

Stjärnomkopplare

Strömbrytare

Strömförsörjningsutrustning

Strömreläer

Strömselektiva reläer

Styrda likriktare

Styrspakar

Störskyddstransformatorer

Subminiatyromkopplare

Svagströmsledning

Switchade nätaggregat

Switchdioder

Switchregulatorer

Synkronmotorer

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsreläer

Säkringar

Säkringshållare

Taktgivare

Talsynteskretsar

Tangentbord

Tangentbordsströmbrytare

Tantalelektrolytkondensatorer

Tantalkondensatorer

Telefonkretsar

Telefonpluggar og -jack

Temperaturbrytare

Temperaturgivare

Temperaturregulatorer

Termokontakter

Termoreläer

Termostater

Termosäkringar

Testklämmor

Testpinnar

Tidreläer

Tidräknare

Timerkretsar

Tjockfilmskretsar

Tondekoderkretsar

Toroidkärnor

Toroidtransformatorer

Transformatorer

Transformatorskåp

Transientskydd

Transientskyddsdioder

Transistorer

Transistorhållare

Transistorreläer

Triac

Trimkondensatorer

Trimpotentiometrar

Trimrar

Tryckdetektorer

Tryckgivare

Tryckknappar

Tryckknappsbrytare

Tryckknappslådor

Tryckomkopplare

Tryckvakter

Tryckvågskontakter

Tröga säkringar

Tumhjulsomkopplare

Tunnfilmskretsar

Tyristorer

Tyristorlikriktare

Tätningar

Underspänningsavkännare

Underspänningsreläer

Undervattenskontakter

Unijunction-transistorer

Universalreläer

Universaltransformatorer

Varistorer

Vattentäta kontakter

Videokontakter

Vippomkopplare

Voltmetrar

Vridströmställare

Vridtransformatorer

Vätskedetektorer

Växelspänningsaggregat

Zenerdioder

Övergångskontakter

Överspänningsavkännare

Överspänningsreläer

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd för reglersystem

Överströmsskydd

Översvämningsalarm

Företagstyp

Agent

Grossist/ Distributör

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 137 936
Finansiella kostnader: 225
Resultat efter finansnetto: 2 655
Balansomslutning: 37 895
Omsättningstillgångar: 36 919
Kortfristiga skulder: 28 927
Justerat eget kapital: 7 480
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 31

Nyckeltal

Soliditet: 19,7%
Omsättning per anställd: 4 450
Lönsamhet: 1,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 35,5%
Balanslikviditet: 127,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,6%