Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556672-5445

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012
Antal månader: 12 12
Omsättning: 81 810 Revenue Up 69 256 Revenue Down
Finansiella kostnader: 237 Revenue Up 235 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 3 627 Revenue Up 2 667 Revenue Up
Balansomslutning: 47 511 Revenue Up 42 736 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 29 670 Revenue Up 27 324 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 14 435 Revenue Up 11 591 Revenue Up
Justerat eget kapital: 22 276 Revenue Up 20 238 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 34 Revenue Up 31

Nyckeltal

Soliditet: 46,9% Revenue Down 47,4% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 406 Revenue Up 2 234 Revenue Down
Lönsamhet: 4,4% Revenue Up 3,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,3% Revenue Up 13,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 205,5% Revenue Down 235,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,1% Revenue Up 6,8% Revenue Up
Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 81 810
Finansiella kostnader: 237
Resultat efter finansnetto: 3 627
Balansomslutning: 47 511
Omsättningstillgångar: 29 670
Kortfristiga skulder: 14 435
Justerat eget kapital: 22 276
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 34

Nyckeltal

Soliditet: 46,9%
Omsättning per anställd: 2 406
Lönsamhet: 4,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 16,3%
Balanslikviditet: 205,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,1%