Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 959 505 616

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 10 884 Revenue Up
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 441 Revenue Down
Balansomslutning: 13 925 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 7 933 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 529 Revenue Up
Justerat eget kapital: 12 396 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal anställda:
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 89,0% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 4,1% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 518,8% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,2% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 10 885
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 476
Balansomslutning: 14 608
Omsättningstillgångar: 8 997
Kortfristiga skulder: 1 736
Justerat eget kapital: 12 872
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 88,1%
Lönsamhet: 4,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,7%
Balanslikviditet: 518,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,3%