Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556027-5868

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 132 966 Revenue Up 123 413 Revenue Up
Finansiella kostnader: 7 Revenue Down 14 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 5 160 Revenue Up 2 083 Revenue Down
Balansomslutning: 38 244 Revenue Up 30 053 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 38 244 Revenue Up 29 921 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 22 932 Revenue Up 16 373 Revenue Down
Justerat eget kapital: 14 326 Revenue Up 12 332 Revenue Down
Aktiekapital: 2 000 2 000
Antal anställda: 15 Revenue Down 19 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 37,5% Revenue Down 41,0% Revenue Down
Omsättning per anställd: 8 864 Revenue Up 6 495 Revenue Up
Lönsamhet: 3,9% Revenue Up 1,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 36,0% Revenue Up 16,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 166,8% Revenue Down 182,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,5% Revenue Up 7,0% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 132 966
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 5 160
Balansomslutning: 38 244
Omsättningstillgångar: 38 244
Kortfristiga skulder: 22 932
Justerat eget kapital: 14 326
Aktiekapital: 2 000
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 37,5%
Omsättning per anställd: 8 864
Lönsamhet: 3,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 36,0%
Balanslikviditet: 166,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,5%