Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 947 215 272

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 25 672 Revenue Down
Finansiella kostnader: 79 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 1 449 Revenue Down
Balansomslutning: 33 530 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 10 534 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 6 202 Revenue Up
Justerat eget kapital: 7 552 Revenue Up
Aktiekapital: 400
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 22,5% Revenue Down
Lönsamhet: 5,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 19,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 169,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,6% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 29 945
Finansiella kostnader: 1 228
Resultat efter finansnetto: -8 667
Balansomslutning: 45 812
Omsättningstillgångar: 22 756
Kortfristiga skulder: 28 334
Justerat eget kapital: -1 003
Aktiekapital: 400
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: -2,2%
Lönsamhet: -28,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 864,1%
Balanslikviditet: 80,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -16,2%