Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556870-1683

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202108 202008 201908
Antal månader: 12 12
Omsättning: 21 290 Revenue Up 15 024 Revenue Down 15 947
Finansiella kostnader: 183 Revenue Up 62 Revenue Down 98
Resultat efter finansnetto: 380 Revenue Up 159 Revenue Down 327
Balansomslutning: 3 196 Revenue Up 1 799 Revenue Up 1 110
Omsättningstillgångar: 3 196 Revenue Up 1 799 Revenue Up 1 110
Kortfristiga skulder: 1 186 Revenue Up 1 184 Revenue Up 254
Justerat eget kapital: 905 Revenue Up 615 Revenue Down 856
Aktiekapital: 50 50 50
Antal anställda: 2 2 2

Nyckeltal

Soliditet: 28,3% Revenue Down 34,2% Revenue Down 77,1%
Omsättning per anställd: 10 645 Revenue Up 7 512 Revenue Down 7 974
Lönsamhet: 1,8% Revenue Up 1,1% Revenue Down 2,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 42,0% Revenue Up 25,9% Revenue Down 38,2%
Balanslikviditet: 269,5% Revenue Up 151,9% Revenue Down 437,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,6% Revenue Up 12,3% Revenue Down 38,3%
Bokslut 202108
Antal månader: 12
Omsättning: 21 290
Finansiella kostnader: 183
Resultat efter finansnetto: 380
Balansomslutning: 3 196
Omsättningstillgångar: 3 196
Kortfristiga skulder: 1 186
Justerat eget kapital: 905
Aktiekapital: 50
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 28,3%
Omsättning per anställd: 10 645
Lönsamhet: 1,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 42,0%
Balanslikviditet: 269,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 17,6%