Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556218-2880

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202112 202012
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 206 498 Revenue Up 1 063 204 Revenue Down
Finansiella kostnader: 17 161 Revenue Up 12 527 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -32 400 Revenue Up -91 878 Revenue Down
Balansomslutning: 1 128 679 Revenue Up 1 097 808 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 472 529 Revenue Up 431 720 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 558 514 Revenue Up 492 800 Revenue Up
Justerat eget kapital: 188 789 Revenue Down 205 362 Revenue Down
Aktiekapital: 3 431 3 431
Antal anställda: 466 Revenue Down 530 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 16,7% Revenue Down 18,7% Revenue Down
Omsättning per anställd: 2 589 Revenue Up 2 006 Revenue Down
Lönsamhet: -2,7% Revenue Up -8,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -17,2% Revenue Up -44,7% Revenue Down
Balanslikviditet: 84,6% Revenue Down 87,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -1,4% Revenue Up -7,2% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202112
Antal månader: 12
Omsättning: 1 206 498
Finansiella kostnader: 17 161
Resultat efter finansnetto: -32 400
Balansomslutning: 1 128 679
Omsättningstillgångar: 472 529
Kortfristiga skulder: 558 514
Justerat eget kapital: 188 789
Aktiekapital: 3 431
Antal anställda: 466

Nyckeltal

Soliditet: 16,7%
Omsättning per anställd: 2 589
Lönsamhet: -2,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -17,2%
Balanslikviditet: 84,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -1,4%