Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556218-2880

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202212 202112
Antal månader: 12 12
Omsättning: 1 468 975 Revenue Up 1 206 498 Revenue Up
Finansiella kostnader: 46 984 Revenue Up 17 161 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -74 107 Revenue Down -32 400 Revenue Up
Balansomslutning: 1 198 326 Revenue Up 1 128 679 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 594 413 Revenue Up 472 529 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 581 549 Revenue Up 558 514 Revenue Up
Justerat eget kapital: 231 940 Revenue Up 188 789 Revenue Down
Aktiekapital: 3 431 3 431
Antal anställda: 470 Revenue Up 466 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 19,4% Revenue Up 16,7% Revenue Down
Omsättning per anställd: 3 125 Revenue Up 2 589 Revenue Up
Lönsamhet: -5,0% Revenue Down -2,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -32,0% Revenue Down -17,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 102,2% Revenue Up 84,6% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -2,3% Revenue Down -1,4% Revenue Up

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 202212
Antal månader: 12
Omsättning: 1 468 975
Finansiella kostnader: 46 984
Resultat efter finansnetto: -74 107
Balansomslutning: 1 198 326
Omsättningstillgångar: 594 413
Kortfristiga skulder: 581 549
Justerat eget kapital: 231 940
Aktiekapital: 3 431
Antal anställda: 470

Nyckeltal

Soliditet: 19,4%
Omsättning per anställd: 3 125
Lönsamhet: -5,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -32,0%
Balanslikviditet: 102,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -2,3%