Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 967 803 723

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812
Omsättning: 10 646 Revenue Up
Finansiella kostnader: 99 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 125 Revenue Down
Balansomslutning: 14 533 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 2 806 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 494 Revenue Up
Justerat eget kapital: 9 630 Revenue Up
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 10 Revenue Up
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 66,3% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 065 Revenue Down
Lönsamhet: 1,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 187,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,5% Revenue Down
Bokslut 201912
Omsättning: 11 141
Finansiella kostnader: 163
Resultat efter finansnetto: -690
Balansomslutning: 16 155
Omsättningstillgångar: 2 655
Kortfristiga skulder: 1 736
Justerat eget kapital: 8 941
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 55,3%
Lönsamhet: -6,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -7,7%
Balanslikviditet: 152,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -3,3%